Harmonogram pracy świetlicy szkolnej

Harmonogram pracy świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2015/2016

 

Świetlica będzie czynna od 7:00 do 17:00.

Ranne dyżury od 7:00 do 8:00:

·        poniedziałki – p. Olga Swirog

·        wtorki – p. Elżbieta Spór

·        środy – p. Aleksandra Smoter

·        czwartki – p. Dagmara Jurczyk

·        piątki – p. Dorota Kąkol

Godziny pracy wychowawców świetlicy:      

1.     p. Elżbieta Chadaś – 8:00 – 13:00 (w poniedziałki 8:00 – 14:00)

2.     p. Izabela Karasiak – 12:00 – 17:00 (w piątki 11:00 – 17:00)

3.     p. Klaudia Szymczak – po zakończeniu pracy w I a (zgodnie z potrzebami)

Dyżury poranne w świetlicy

Dyżury poranne w świetlicy (7:00 – 8:50 – do czasu przyjazdu p. E. Chadaś)

Poniedziałki – p. Marta Osińska

Wtorki – p. Magdalena Radłowska

Środy – p. Dorota Kąkol

Czwartki – p. Wioletta Iwanicka

Piątki – p. Alina Grzeszczyk-Biskup

Godziny pracy świetlicy

Godziny otwarcia świetlicy w roku szkolnym 2014/2015

 

Świetlica będzie czynna w godzinach 7:00 – 17:00. (Dzieci przyprowadzone przez opiekunów przed godziną siódmą mogą wejść do szkoły bezpośrednio po jej otwarciu.)

Poranne dyżury w świetlicy w godzinach 7:00 – 7:50:

Poniedziałek – p. Alina Grzeszczyk-Biskup

Wtorek – p. Wioleta Iwanicka

Środa – p. Magdalena Radłowska

Czwartek – p. Dorota Kąkol

Piątek -  p. Marta Osińska