Zast. na 23 X (pon)

 

PON

II B

IV A

V B

PON

II A  G4

II B G4

III A  G4

III B G4

1.

8.15 - 9.00

15 JA

25 P

22 PL

8.00 - 8.45

aula WF  - Chłopcy zwolnieni

aula WF - Chłopcy zwolnieni

6 H

2 JP

2.

9.05 - 9.50

15 EW - Szymczak

7 JP

4 JA

8.50 - 9.35

aula WF  - Chłopcy zwolnieni

aula WF - Chłopcy zwolnieni

6 F

2 H

3.

10.00 - 10.45

15 EW - Szymczak

7 JA

aula WF - Subocz - dwa ognie

9.45 - 10.30

4 H

5 CH

6 JP

2 F

4.

10.55 - 11.40

15 Szachy

7 INF

aula WF - Subocz - dwa ognie

10.40 - 11.25

4 F

5 JP

6 B

2 M

5.

11.50 - 12.35

15 EW - Mańkowska

24 T - P.Cudziło (INF)

26 P

11.35 - 12.20

4 Rel

5 F

6 GW

2 CH

6.

12.50 - 13.35

15 EW - Mańkowska

24 PL

2 JP

12.30 - 13.15

4 M

5 JH

6 M

7 INF

7.

13.45 - 14.30

 

 

 

13.30 - 14.15

4 B

5 JP

aula WF chł. - odwołany

aula WF chł. - odwołany /       2 JN dz.

8.

14.40 - 15.25

 

 

 

14.25 -15.10

4 GW

5 GW

aula WF chł. - odwołany

aula WF chł. - odwołany /                   2 JN dz.

 

Nieobecni:

               
 

Jarmuł

               
 

Pniewski

               

Zast. na 20 X (piąt)

 

PIĄTEK

VII A

VII B

1.

8.15 - 9.00

1 JN

26 JP

2.

9.05 - 9.50

1 JP

26 JN

3.

10.00 - 10.45

1 M

26 CH - Podstawczuk (JP)

4.

10.55 - 11.40

1 JA wz/ 3 JA z / 8 JA ś

1 JA wz/ 3 JA z / 8 JA ś

5.

11.50 - 12.35

1 M

7 INF

6.

12.50 - 13.35

aula WF chł. - odwołany

26 JP

7.

13.45 - 14.30

aula WF chł. - odwołany

26 JH

8.

14.40 - 15.25

 

 

 

Nieobecni:

   
 

Pniewski od 12:50

 

Ćmil - konkurs

Zast. na 19 X (czw)

 

CZWARTEK

III A

VI B

CZWARTEK

II  A  G4

II B  G4

III A   G4

III B  G4

1.

8.15 - 9.00

24 EW

21 JP

8.00 - 8.45

1 JH

5 Rel

6 JN

2 G

2.

9.05 - 9.50

24 EW

21 P

8.50 - 9.35

1 JN

5 JH

6 M

2 JH

3.

10.00 - 10.45

JA dla całej klasy w świetlicy - Jurczak

aula WF

9.45 - 10.30

1 H

5 M - Bielczuk (JA dla całej klasy)

6 JH

2 JP

4.

10.55 - 11.40

12 EW

aula WF

10.40 - 11.25

1 CH

5 JP

6 JP

2 M - Subocz (lkcja bibl.)

5.

11.50 - 12.35

7 EW ZK

22 M - Subocz (lekcja bibl.)

11.35 - 12.20

1 JP

5 JN

6 JP

2 M

6.

12.50 - 13.35

O

22 Rel

12.30 - 13.15

1 JP

5 JN

6 H - Subocz (lekcja bibl.)

2 GW

7.

13.45 - 14.30

 

 

13.30 - 14.15

 

 

6 G

2 JP

8.

14.40 - 15.25

 

 

14.25 -15.10

 

 

 

 

 

Nieobecni:

             
 

Wasylów

     

6. KR - mat. odwołana

Gerwatowska - konkurs w sali 3

J.Cudziło - konkurs w sali 3

 

Zast. na 18 X (śr)

 

ŚRODA

IV C

V A

V B

VI B

VII A

VII B

1.

8.15 - 9.00

25 GW

26 M

7 INF

22 H

1 B

5 G

2.

9.05 - 9.50

25 Rel

26 M

7 INF

22 JP

1 G

5 Rel

3.

10.00 - 10.45

25 JH - Awłas

2 H - w sali 16

4 Rel

22 P - Podstawczuk (JP)

1 F

5 CH

4.

10.55 - 11.40

25 M

2 JH - Awłas

4 M

22 Rel

1 CH

5 F

5.

11.50 - 12.35

25 JA

Św Rel

4 M

22 JA

1 H

5 JH - Awłas

6.

12.50 - 13.35

25 P

15 JA

4 JH - Awłas

 

1 Rel

5 M

7.

13.45 - 14.30

 

 

4 P

 

1 JH - Awłas

5 M

8.

14.40 - 15.25

 

 

 

 

 

 

 

Nieobecni:

           
 

JH - wakat

     

Bolechowska - konkurs

   

Zast. na 17 X (wtorek)

 

 

                     
                               

 

WTOREK

I A

II A

III A

III B

IV A

IV B

V A

VI A

VII A

VII B

WTOREK

II B G4

III B G4

 

1.

8.15 - 9.00

11 EW

14 EW

Wycieczka

ST Rel

13 JA

25 T

 

22 JP

1 G (8:00 - 8:45)

26 MUZ

8.00 - 8.45

5 Rel

aula WF dz. / 6 JN chł.

 

2.

9.05 - 9.50

11 EW

14 EW

Wycieczka

23 EW

12 M

7 INF

ST JH - Awłas

22  JP

1 JP

26 M

8.50 - 9.35

5 G

aula WF dz. / 6 JN chł.

 

3.

10.00 - 10.45

11 EW

 JA - Makowska (całość) s.14

Wycieczka

23 EW

14 JA - Podstawczuk (JP) zm. sali na 12

aula WF

22 JP

15 JH - Awłas

1 M - zm. sali na świetlicę

26 JP

9.45 - 10.30

5 H

2 G - zm. sali na aulę

 

4.

10.55 - 11.40

11 Rel

14 EW

Wycieczka

23 JH - Awłas

7 JP

aula WF

26 MUZ

22 M

1 JA - Jurczak (całość)

12 JA - Osińska (całość)

10.40 - 11.25

5 JP

2 WOS - zm. sali na  3

 

5.

11.50 - 12.35

11 JH - Awłas

14 EW

Wycieczka

23 EW

13 Rel

25 MUZ

aula WF

22 JA

1 GW

26 G

11.35 - 12.20

5 M - zm. sali na 2

2 JP - zm. sali na 5

 

6.

12.50 - 13.35

O

O

Wycieczka

23 ZW / O

13 JH

25 P

aula WF

22 PL - odwołane

1 JH - Awłas

26 JP

12.30 - 13.15

5 M - zm. sali na 2

2 JP - zm. sali na 5

 

7.

13.45 - 14.30

 

 

Wycieczka

12 ZKK

13 MUZ

22 PL - odwołane

21 P

 

1 JP

 

13.30 - 14.15

 

2 (zm. sali na 5) JA wz / 4 JA z / 6 JA ś

 

8.

14.40 - 15.25

 

 

 

 

 

 

22 PL - odwołane

 

 

 

14.25 -15.10

 

 

 
 

Nieobecni:

                           
 

JH - wakat

                           
 

Pomocka

                           
     

Konkurs (10.00-10.45)

Konkurs JN sala 3 (13.00 - 13.45)

             

6, 7, 8 W.J zm. sali na 11

7. K.R - zm. sali na 14

Konkurs (10.00 - 11.00)

Konkurs (13.00 - 14.00)

     

Jurczak

Smoter

                 

Bielczuk

Gerwatowska

     

Stańczak - Mańkowska

Grzelak

                 

Cudziło P.

Cudziło P.

     

Kamińska

Milewska

                 

Spór

Subocz