Tydzień 16

Na tydzień 18 – 22 grudnia 2017 r. zaplanowano:

18 XII, od 9:35 na wszystkich przerwach – akcja skierowana do wszystkich uczniów pod nazwą „Świeże soki owocowo-warzywne” (odpowiedzialna – p. Elżbieta Wasylów)

20 XII (śr), 9:45 – 10:30, sala 7 – zajęcia informatyczne dla wychowanków Publicznego Przedszkola Nr 4 w Goleniowie (prowadzący – p. Piotr Cudziło)

20 XII, 14:30, sala 2 – „Geo-mat” – szkolny konkurs geograficzno-matematyczny dla gimnazjalistów (organizatorzy – p. Kamila Bolechowska i p. Sylwia Gerwatowska)

20 XII, 13:00, gabinet dyrektora – egzamin na nauczyciela mianowanego (odpowiedzialny – dyrektor szkoły)

21 XII (czw), 8:00 - 15:00, PKP - wyjazd gimnazjalistów z klasy II a do kina w Szczecinie (opiekun - p. Kamila Bolechowska)

22 XII (piąt) – Jasełka i Wigilie klasowe oraz Wigilia pracownicza według harmonogramu podanego o osobnym komunikacie (koordynator – p. Sylwia Gerwatowska, odpowiedzialna – p. Elżbieta Spór)

Wesołych Świąt!

…………………………………………………………………………………………………...

Uwaga! W okresie poświątecznym, tj. w dniach 27 – 29 grudnia (śr-piąt) szkoła zapewni opiekę tym dzieciom, których rodzice do dnia 22 grudnia włącznie złożą w sekretariacie szkoły na piśmie informację o takiej potrzebie.

Tydzień 15 - uzupełniony

Na tydzień 11 – 16 grudnia 2017 r. zaplanowano:

11 XII (pon) – klasowe zebrania rodziców według stałego harmonogramu, kiermasz świąteczny

12 XII (wt), 13:00 - wyjście reprezentacji naszych szkół do Żółtego Domku na spotkanie z osobą, która przeżyła II wojnę światową (opiekun - p. Joanna Cudziło)

12 XII, 8:30 - 14:00, PKP - wyjazd uczniów klasy IV b do Szczecina na lekcję podstaw gry w tenisa ziemnego (opiekun - p. Małgorzata Grzelak)

13 XII (śr), 8:00 – 11:00, sala 16 – otwarte zajęcia w oddziale przedszkolnym (prowadząca – p. Elżbieta Chadaś, zapraszamy zainteresowanych rodziców, dziadków)

13 XII, 8:15 – 13:00, bus – wyjazd uczniów klasy III b szkoły podstawowej do szczecińskiego Parku Trampolin (opiekun – p. Klaudia Szymczak)

14 XII (czw), 9:00 – 13:40, bus – wyjazd uczniów klasy IV c na film do Szczecina (opiekun – p. Klaudia Wojda)

14 XII – udział dyrektora szkoły i I wicedyrektora w naradzie dyrektorów w Wałczu

15 XII (piąt), 8:30 - 14:30, bus - wyjazd reprezentacji gimnazjalistów do SP w Osinie na finał Chłopskiej Szkoły Biznesu (opiekun - p. Magdalena Subocz)

15 – 16 XII (piąt-sob) – zjazd słuchaczy liceum dla dorosłych

Tydzień 14

Na tydzień 4 – 9 grudnia 2017 r. zaplanowano:

4 XII (pon), 10:00 – 10:45, aula – „Witajcie w naszej bajce” – przedstawienie w wykonaniu nauczycieli dedykowane uczniom edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowankom oddziału przedszkolnego (koordynator – p. Justyna Owczarek)

4 XII, 13:45 – 14:30, sala 12 – pierwsza w naszej szkole lekcja matematyki dla nauczycieli (prowadząca – p. Klaudia Szymczak)

5 XII (wt), 9:05 – 13:35, aula – żywa lekcja historii według harmonogramu opublikowanego w osobnym komunikacie (odpowiedzialna – p. Joanna Cudziło)

5 XII, sale 1 i 2 – próbny egzamin gimnazjalny z Wydawnictwem Operon: 9:00 – 10:00, Historia i WOS; 11:00 – 12:30, Język polski (odpowiedzialni - p. Sylwia Gerwatowska i p. Kamila Bolechowska) Uwaga! Uczniowie klas III winni każdego dnia próbnego egzaminu przyjść o 8:30 do szkoły na galowo oraz mieć przy sobie legitymację szkolną i niezbędne przybory. Po egzaminie każdego dnia zajęcia według planu zgodnie z komunikatem opublikowanym w zakładce Zastępstwa.

6 XII (śr), aula – mikołajkowy turniej tenisa stołowego dla uczniów klas IV – VII: od 11:00 dla chłopców; od 13:00 dla dziewcząt (organizator – p. Maciej Pniewski)

6 XII, 10:00 – 14:00, 2 autokary – wyjazd uczniów klas 1b, 2 b i 3a oraz oddziału przedszkolnego do Szczecina do Areny Kids (kierownik – p. Justyna Owczarek)

6 XII, sale 1 i 2 - próbny egzamin gimnazjalny z Wydawnictwem Operon: 9:00 – 10:00, Część przyrodnicza; 11:00 – 12:30, Matematyka (odpowiedzialni - p. Remigiusz Podstawczuk i p. Olga Swirog)

6 XII, od 18:00 na Plantach – „Mikołaje są wśród nas” (koordynator z ramienia szkoły – p. Sylwia Gerwatowska)

7 XII (czw), 8:30 – 12:30, autokar – wycieczka uczniów klas I a i III c do Szczecina (kierownik – p. Izabela Karasiak)

7 XII, sale 1, 2 i 8 - próbny egzamin gimnazjalny z Wydawnictwem Operon: 9:00 – 10:00 JA/JN pp, ; 11:00 – 12:00 JA/JN pr (odpowiedzialni - p. Sylwia Gerwatowska, p. Remigiusz Podstawczuk, p. Magdalena Subocz)

8 XII (piąt), aula – słuchowisko „Stopklatka” w wykonaniu aktorów Teatru MY z Wolina dla uczniów klas VII oraz gimnazjalistów według harmonogramu (koordynator – p. Piotr Cudziło):

9:00 – II a; 9:30 – II b; 10:00 – III b ; 10:30 – VII a; 11:00 – VII b ;11:30 – III a;

13:00 – VIP

8 XII, 13:30, sala 1 – Konkurs wiedzy na temat praw człowieka – dla gimnazjalistów (organizator – p. Joanna Cudziło)

8 XII, basen Fala – „Mikołajki na basenie” (gry i zabawy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz oddziału przedszkolnego; organizator – p. Małgorzata Grzelak)

Tydzień 13 - uzupełniony

Na tydzień 27 XI – 2 XII 2017 r. zaplanowano:

27 XI (pon) – udział dyrektora szkoły w naradzie dyrektorów w Gryficach

27 XI, 8:50 - 10:00, biblioteka - konkurs przedmiotowy Pingwin z matematyki (odpowiedzialny - p. Piotr Cudziło)

27 XI, 11:50 – 12:35 – diagnoza efektów nauczania matematyki w klasach drugich szkoły podstawowej (odpowiedzialna – p. Sylwia Gerwatowska)

27 XI, o 13:15 wyjście Mileny Kubinowskiej i Julii Mużyło do ZS nr 1na rejonowy Konkurs Języka Niemieckiego (odpowiedzialna - p. Aleksandra Smoter)

28 XI (wt), 12:50 - 14:00, biblioteka - konkurs przedmiotowy Pingwin z historii (odpowiedzialna - p. Anna Stańczak - Mańkowska)

28 XI, o 13:15 wyjście Wojciecha Antoniaka i Bartłomieja Buryszka do ZS nr 1 na rejonowy Konkurs Fizyczny (odpowiedzialny - p. Piotr Cudziło)

29 XI (śr), 10:00 – 10:45 - diagnoza efektów nauczania matematyki w klasach trzecich szkoły podstawowej (odpowiedzialna – p. Sylwia Gerwatowska)

29 XI, 9:30 13:00 - wyjście reprezentacji uczniów naszej szkoły podstawowej na Konkurs recytatorski w języku angielskim organizowany przez pracowników SP 4 w Goleniowie (opiekun - p. Magdalena Bielczuk)

29 XI, 11:50 - 13:00, biblioteka - konkurs przedmiotowy Pingwin z przyrody (odpowiedzialna - p. Magdalena Subocz)

29 XI, o 13:15 wyjście Zuzanny Mańkowskiej i Martyny Stefaniak do ZS nr 1 na rejonowy Konkurs Historyczny (odpowiedzialna - p. Joanna Cudziło)

29 XI, 13:20 - 14:30, biblioteka - konkurs przedmiotowy Pingwin z biologii (odpowiedzialna - p. Magdalena Subocz)

29 XI, 13:45 – 14:30, sala 25 – konkurs dla uczniów klas czwartych „Czy znasz baśnie?” (odpowiedzialna – p. Małgorzata Milewska)

30 XI (czw), 8:30 – 12:30, autokar – wyjazd uczniów klasy III a szkoły podstawowej do Klinisk Wielkich na lekcję przyrodniczą (opiekun – p. Beata Nawrocka)

30 XI, o 13:15 wyjście Jakuba Gołębiewskiego i Wojciecha Antoniaka do ZS nr 1  na rejonowy Konkurs Biologiczny (odpowiedzialna - p. Anna Ćmil)

1 XII (piąt), 11:50 – 12:35 - diagnoza efektów nauczania matematyki w klasach siódmych szkoły podstawowej  - umiejętność obliczania rzeczywistej odległości – mapa, skala, plan (odpowiedzialna – p. Sylwia Gerwatowska)

1 XII, o 13:15 wyjście Anity Wieczorek i Olafa Lapsa do ZS nr 1 na rejonowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie (odpowiedzialna - p. Joanna Cudziło)

1 XII, 13:45 – 14:30, sala 15 – lekcja otwarta w klasie II b (prowadząca – p. Renata Jarmuł, zapraszamy zainteresowanych rodziców i nauczycieli)

1 XII, od 18:00 do 8:00 w sobotę – nocowanie w szkole uczniów klasy VII b (opiekun – p. Anna Stańczak – Mańkowska)

1 – 2 XII (piąt-sob) – zjazd słuchaczy liceum dla dorosłych

Tydzień 12 - uzupełniony

Na tydzień 20 – 25 listopada 2017 r. zaplanowano:

20 XI (pon), 13:15 – wyjście Mai Bolechowskiej i Kacpra Pędziwiatra do SP 1 w Goleniowie na rejonowy Konkurs Języka Polskiego (opiekun – p. Magdalena Subocz)

20 XI, 13:15 – wyjście Wojciecha Antoniaka do ZS nr 1 na rejonowy Konkurs Chemiczny (opiekun – p. Sylwia Gerwatowska)

21 XI (wt), 13:15 – wyjście Mai Bolechowskiej i Kacpra Pędziwiatra do SP 1 w Goleniowie na rejonowy Konkurs Matematyczny (opiekun – p. Sylwia Gerwatowska)

21 XI, 13:15 – wyjście Zuzanny Mańkowskiej i Jakuba Gołębiewskiego do ZS nr 1 na rejonowy Konkurs Polonistyczny (opiekun – p. Olga Swirog)

21 XI, 8:00 - 15:00, PKP - wyjazd uczniów klasy III b gimnazjum do Zespołu Szkól Łączności w Szczecinie (opiekun - p. Piotr Cudziło)

22 XI (śr), 13:15 – wyjście Filipa Bartoszewicza, Mai Bolechowskiej i Kacpra Pędziwiatra do SP 1 w Goleniowie na rejonowy Konkurs Języka Angielskiego (opiekun – p. Magdalena Bielczuk)

22 XI, 13:15 – wyjście Jakuba Gołębiewskiego i Mileny Kubinowskiej do ZS nr 1 na rejonowy Konkurs Języka Angielskiego (opiekun – p. Magdalena Jurczak)

23 XI (czw), 9:00 – 11:00, aula – Bal hiszpański dla uczniów klas I – IV oraz wychowanków oddziału przedszkolnego (odpowiedzialne: panie Joanna Osińska oraz Nadia Awłas)

23 XI, 10:00, biblioteka – „Pingwin” (język polski, odpowiedzialna p. Magdalena Subocz)

23 XI, 13:15 – wyjście Adrianny Skrzecz i Oskara Iwanka do ZS nr 1 na rejonowy Konkurs Matematyczny (opiekun – p. Sylwia Gerwatowska)

24 XI (piąt), 9:00, sala 3 – „Pingwin” (matematyka, odpowiedzialna p. Magdalena Subocz)

24 XI, 13:15 – wyjście Wojciecha Antoniaka i Bartłomieja Buryszka do ZS nr 1 na rejonowy Konkurs Geograficzny (opiekun – p. Kamila Bolechowska)

Tydzień 11

Na tydzień 13 – 18 listopada 2017 r. zaplanowano:

13 XI (pon), 13:30 – 14:15, aula – warsztaty teatralne dla gimnazjalistów oraz siódmoklasistów poprowadzone przez aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie, przybliżające twórczość Moliera

14 XI (wt), 9:00 – 14:00, autokar – wyjazd uczniów klas drugich szkoły podstawowej do Ośrodka Ostoja w Szczecinie na zajęcia „Woda w naszym życiu” (kierownik – p. Renata Jarmuł)

14 XI – udział dyrektora szkoły w naradzie dyrektorów w Radowie Małym

14 XI, 16:30 – 20:30, autokar – wyjazd uczniów na mecz piłki ręcznej do Szczecina (odpowiedzialna – p. Małgorzata Grzelak)

15 XI, 9:00 9:45, aula występ uczniów szkoły muzycznej. 

15 XI, 13:15, sala 2 – konkurs języka niemieckiego (odpowiedzialna – p. Aleksandra Smoter)

16 XI (czw), 8:00 – 12:00, autokar – wyjazd uczniów klasy I a oraz wychowanków oddziału przedszkolnego do Muzeum Narodowego w Szczecinie (kierownik – p. Elżbieta Chadaś)

17 XI (piąt), 9:45 – 11:30 – wyjście uczniów klas III gimnazjum do UMiG na konferencję „Zwalczanie AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV” (opiekunowie: p. Nadia Awłas i p. Aleksandra Smoter)

17 – 18 XI (piąt-sob) – zjazd słuchaczy liceum dla dorosłych