Tydzień 23

Na tydzień 26 lutego – 3 marca 2018 r. zaplanowano:

28 II (śr) – Rekolekcje Wielkopostne dla gimnazjalistów według harmonogramu:

9:05 – koncert zespołu „Full Power Spirit”  w Sali GDK; od 10:45 Droga Krzyżowa w plenerze – początek przy Kościele św. Katarzyny. Po rekolekcja powrót do szkoły na lekcje według planu (opiekunowie – wychowawcy klas)

28 II, 15:00 – 16:30 – Dzień Otwarty Szkoły (koordynator – p. Sylwia Gerwatowska)

28 II, 15:30, sala 26 – konkurs matematyczny „Świat geometrii” dla chętnych uczniów klas szóstych i siódmych (organizator – p. Agnieszka Kowalczyk)

1 III (czw), 8:50 – 14:00, autokar – wyjazd uczniów klasy IV c do Szczecina w celu zwiedzenia budynku telewizji oraz udziału w lekcji muzealnej (opiekunowie – p. Klaudia Wojda i Magdalena Subocz)

1 III - Rekolekcje Wielkopostne dla gimnazjalistów według harmonogramu:

9:05 – spotkanie i konferencja w GDK

10:45 – nabożeństwo pokutne i okazja do spowiedzi w Kościele św. Katarzyny. Po rekolekcja powrót do szkoły na lekcje według planu (opiekunowie – wychowawcy klas)

2 III (piąt) - Rekolekcje Wielkopostne dla gimnazjalistów według harmonogramu:

9:05 – film w GDK

10:45 – Msza św. Z konferencją w Kościele św. Katarzyny

2 – 3 III (piąt-sob) – zjazd słuchaczy liceum dla dorosłych

Tydzień 22

Na tydzień 19 – 24 lutego 2018 r. zaplanowano:

20 II (wt), 16:30 – udział p. Piotra Cudziło i p. Sylwii Gerwatowskiej w zebraniu rodziców gimnazjalistów z Osiny celem promocji nowo otwieranego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

21 II (śr), 8:15 – 15:00, autokar – wyjazd uczniów klas I a, III a i III c oraz wychowanków oddziału przedszkolnego do Kids Areny w Szczecinie (kierownik – p. Elżbieta Chadaś)

21 II – impreza szkolna z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, według harmonogramu opublikowanego w odrębnym komunikacie (organizatorzy: panie Olga Swirog, Klaudia Wojda i Małgorzata Milewska)

22 II (czw), aula – szkolny konkurs recytatorski: 8:15 – dla klas I – III (p. Agnieszka Otrząsek); 9:05 – dla klas IV – VI (p. Małgorzata Milewska); 10:00 – dla klas VII i gimnazjalistów (p. Klaudia Wojda)

22 II, 8:00 – 13:00 – wyjazd reprezentacji SP 8 do Komarowa na międzyszkolny turniej tenisa stołowego (opiekun – p. Małgorzata Grzelak)

23 II (piąt), 10:00 – 14:00, SP 51 w Szczecinie – udział pań Sylwii Gerwatowskiej i Agnieszki Kowalczyk w konferencji „Matematyka – jak uczyć efektywnie i ciekawie?”

 

Tydzień 21 - uzupełniony

Na tydzień 12 – 17 lutego 2018 r. zaplanowano:

12 II (pon), o 12:00 (na 14:00), bus – wyjazd Mileny Kubinowskiej na wojewódzki finał Konkursu Języka Niemieckiego do Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie (ul. Kusocińskiego 3, opiekun – p. Aleksandra Smoter)

13 II (wt), 11:10 - 12:50 - wyjście uczniów klas Ia, Ib, III c oraz wychowanków oddziału przedszkolnego do GDK na przedstawienie "Koziołek Matołek" (koordynator wyjścia - p. Ewa Jakubowska)

13 II, 13:30 – 14:25, sala 7 – konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów (organizator – p. Klaudia Wojda)

14 II (śr) – walentynki (organizuje Samorząd)

16 II (piąt), o 12:00 (na 14:00), bus – wyjazd Anity Wieczorek na wojewódzki finał Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie do I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie (al. Piastów12, opiekun – p. Anna Stańczak - Mańkowska)

16 II, 13:30 – 16:30, sala 26 – maraton matematyczny dla uczniów klas szóstych (organizator – p. Agnieszka Kowalczyk)

16 – 17 II (piąt-sob) – zjazd słuchaczy liceum dla dorosłych

Tydzień 20 - uzupełniony

Na tydzień 5 – 10 lutego 2018 r. zaplanowano:

5 II (pon) – diagnoza efektów nauczania matematyki w szkole podstawowej: na 1. lekcji – w klasach II; na 2. lekcji – w klasach III; na 5. lekcji – w klasach I (odpowiedzialna – p. Sylwia Gerwatowska)

5 II, o 12:00 (na 14:00), bus – wyjazd Mai Bolechowskiej do Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie (ul. Jodłowa 21) na finał wojewódzki Konkursu Języka Polskiego (opiekun – p. Olga Swirog)

5 II, o 12:30 (na 14:00), bus – wyjazd Wojciecha Antoniaka do II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie (ul. Henryka Pobożnego 2) na finał wojewódzki Konkursu Chemicznego (opiekun – p. Anna Ćmil)

6 II (wt), o 12:00 (na 14:00), bus – wyjazd Kacpra Pędziwiatra do Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie (ul. Jodłowa 21) na finał wojewódzki Konkursu Matematycznego (opiekun – p. Sylwia Gerwatowska)

7 II (śr) – o 12:00 (na 14:00), bus – wyjazd Filipa Bartoszewicza i Mai Bolechowskiej do Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie (ul. Jodłowa 21) na finał wojewódzki Konkursu Języka Angielskiego (opiekun – p. Magdalena Bielczuk)

7 II, o 12:30 (na 14:00), bus – wyjazd Jakuba Gołębiewskiego oraz Mileny Kubinowskiej do Zespół Szkół nr 4 Szczecinie (ul. Kusocińskiego 3) na finał wojewódzki Konkursu Języka Angielskiego (opiekun – p. Magdalena Jurczak)

7 II, na przerwach na parterze – Hot Dog Day (organizator – p. Elżbieta Wasylów)

7 II, 16:30 – udział dyrektora szkoły w zebraniu rodziców wychowanków Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Helenowie celem promocji naszej szkoły podstawowej

7 II, 16:00 - udział pań Sylwii Gerwatowskiej i Anny Stańczak - Mańkowskiej w zebraniu rodziców dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Goleniowie celem promocji naszej szkoły podstawowej (spotkanie z rodzicami drugiej grupy - 8 lutego o 16:00)

 

Uwaga! Uczniowie przygotowujący się do finałów wojewódzkich konkursów przedmiotowych mogą za zgodą dyrektora szkoły skorzystać z dni wolnych przed ich terminem z jednoczesnym zapewnieniem przez rodziców opieki w tym czasie.

Tydzień 19 - uzupełniony!

Na tydzień 29 stycznia – 3 lutego 2018 r. zaplanowano:

30 I (wt), od 16:30 – udział dyrektora szkoły w zebraniach rodziców uczniów gimnazjum w Maszewie celem promocji otwieranego z dniem 1 września 2018 r. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

30 I, 15:30 - 16:30, sala 2 - warsztaty teatralne dla uczniów klas IV - VI w wykonaniu aktorów Studio Teatr Iwony Mirońskiej - Gargas, inicjujące kilkumiesięczny cykl zajęć poprawiających dykcję, pamięć, otwartość, śmiałość. Zapraszamy zainteresowanych uczniów oraz Rodziców.

30 I, od 17:00 – udział Anny Stańczak – Mańkowskiej oraz Sylwii Gerwatowskiej w zebraniach rodziców gimnazjum w Kliniskach Wielkich celem promocji otwieranego z dniem 1 września 2018 r. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

31 I (śr), 8:00 – 8:45, sala 3 – szkolny konkurs fizyczny dla uczniów klas drugich gimnazjum (organizator – p. Małgorzata Grabowska – Rojek)

2 – 3 II (piąt-sob) – zjazd słuchaczy liceum dla dorosłych według planu opublikowanego w osobnym komunikacie

Tydzień 17 i 18 - uzupełniony

Na tygodnie 1 – 6 oraz 8 – 13 stycznia 2018 r. zaplanowano:

5 I (piąt) - zjazd słuchaczy liceum dla dorosłych

8 I (pon) – orientacja zawodowa dla gimnazjalistów: 8:00 – III a; 8:50 – III b, 9:45 – 10:30 – konsultacje indywidualne w gabinecie pedagoga dla tych uczniów, którzy przybędą z rodzicami (odpowiedzialna – p. Elżbieta Szadkowska z PPP w Goleniowie)

8 I (pon), 9:00 - 10:45, aula - Szkolne Kolędowanie dla klas od I do V oraz wychowanków oddziału przedszkolnego (Klasy schodzą pod opieką nauczycieli, z którymi mają w tym czasie lekcje. Po spotkaniu uczniowie wraz z nauczycielami wracają na swoje lekcje według planu. Odpowiedzialni za przebieg spotkania Elżbieta Spór, Przemysław Krawczyński. Nauczyciele pomagający:Agata Kamińska, Asia Makowska, Iza Karasiak, Magda Bielczuk.)

 9 I (wt), 9:30 – 11:30, aula – bal karnawałowy dla edukacji wczesnoszkolnej (koordynator – p. Renata Jarmuł)

9 I, 11:00 - 11:40, sala 1 - szkolenie dla uczniów klasy VII a - Jak radzić sobie ze stresem szkolnym?

10 I (śr), 8:15 - 12:30, autokar - wyjazd uczniów klasy III a szkoły podstawowej do Klinisk Wielkich na lekcję przyrodniczą (opiekun - p. Beata Nawrocka)

10 I, 17:00 - udział dyrektora szkoły w zebraniu rodziców klas gimnazjalnych w Mostach celem promocji nowo otwieranego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

11 I (czw) – Dzień Tapas dla uczniów szkoły podstawowej według harmonogramu opublikowanego w osobnym komunikacie (koordynator – p. Marta Osińska)

11 I, sala 21, 11:00-11:40 - szkolenie dla uczniów klasy VII b - Jak radzić sobie ze stresem szkolnym?

11 I (czw), 14:45 – 16:00, sala 2 – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej oraz krótkie szkolenie na temat metod i form pracy na lekcjach matematyki


11 I, 17:00 - udział dyrektora szkoły w zebraniu rodziców klas gimnazjalnych w Stepnicy celem promocji nowo otwieranego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

12 I (piąt), aula – konkurs wewnątrzszkolny „Gwiazdy nauki, kultury i sztuki” – dla uczniów klas IV – VII od 9:05 do 10:30; dla gimnazjalistów od 10:45 do 12:20 (organizator – p. Olga Swirog)

12 I (piąt), 8:30 – 12:30, hala sportowa OSiR przy ul. C.K.Norwida – udział reprezentacji klas I – IV w Mistrzostwach Gminy Goleniów w Grach i Zabawach Szkół Podstawowych (opiekunowie: p. Maciej Pniewski, p. Magdalena Subocz, p. Anna Mańkowska)

12 I, od 17:00 - udział dyrektora szkoły w zebraniach rodziców klas gimnazjalnych w Gimnazjum Nr 1 w Goleniowie celem promocji nowo otwieranego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

12 I, 18:00 do 8:00 w sobotę - nocowanie w szkole uczniów klasy V a (opiekun - p. Magdalena Bielczuk)

12-13 I (piąt-sob) - egzaminy semestralne dla słuchaczy liceum dla dorosłych