Darowizny na Radę Rodziców

Wysokość darowizn na Radę rodziców w roku szkolnym 2017/2018 –

stan na 17 października 2017 r.


Oddział

Wysokość darowizn

„0”

480 zł

I a

405 zł

I b

360 zł

II a

650 zł

II b

200 zł

III a

130 zł

III b

450 zł

III c

365 zł

IV a

145 zł

IV b

315 zł

IV c

220 zł

V a

------

V b

25 zł

VI a

320 zł

VI b

260 zł

VII a

------

VII b

------

II a G4

520 zł

II b

------

III a

320 zł

III b

170 zł

 

Wysokość wpłat na Radę Rodziców

 

 

Wykaz darowizn na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Stan na 20 V 2016 r.

 

Oddział

Wysokość wpłat

0 „A”

 610 zł

I A

485 zł

I B

 615 zł

I C

 790 zł

II A

 440 zł

II B

 520 zł

II C

 405 zł

III A

 545 zł

III B

260 zł

IV A

 325 zł

IV B

455 zł

V A

359 zł

V B

635 zł

VI A

 205 zł

VI B

 200 zł

Ia G4

565 zł

I b

785 zł

II a

240 zł

II b

160 zł

III a

 315 zł

III b

 560 zł