Dyktando ogólnoszkolne - harmonogram

Harmonogram Szkolnego Dyktanda -  30 października 2017 (poniedziałek)

Cele dyktanda:

a)      propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród uczniów 

b)       sprawdzenie umiejętności pamięciowego pisania ze słuchu uczniów klas 4-7 SP oraz 2-3 gimnazjum,

c)       nawiązanie do tradycji Ogólnopolskiego Dyktanda,

d)       sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w tekście pisanym.

Dyktando odbędzie się 30 października 2017 roku (poniedziałek), w szkolnej auli, w godzinach 8.45-10.30 (od godziny 8.30 – przygotowywanie auli przez samorząd szkolny).

Uczniowie klas 1- 3 SP będą uzupełniali luki w tekście dyktanda w salach lekcyjnych, a uczniowie klasy 4-7 SP i klas gimnazjalnych będą pisali tekst ze słuchu.

Harmonogram:

8.45 -  klasy 4-6 schodzą na aulę z długopisami, kartkami i podkładkami (książka). Nauczyciele mający w tym czasie lekcje z danymi klasami nadzorują sprawne schodzenie uczniów. Uczniowie siadają na materacach i ławkach.

9.00-9.30 – dyktando dla klas 4-6 SP

9.05 – 9.30 – dyktando dla klas  1-3 SP (uczniowie w klasach pod opieką nauczycieli wypełniają tekst dyktanda)

9.30 – uczniowie SP wracają na lekcje pod opieką nauczycieli, z którymi mają zajęcia.

9.45 – uczniowie klas siódmych oraz 2-3 gimnazjum schodzą na aulę z kartkami, długopisami i podkładką (książka) pod opieką nauczycieli, z którymi mają w tym czasie lekcje.

10.00-10.30 – dyktando dla gimnazjum

10.30 – uczniowie  gimnazjum wracają na lekcje.

Sprawdzanie prac i wyniki:

         Sprawdzane będą tylko prace kompletne i czytelne

         Prace klas 1-3 SP sprawdzają wychowawczynie tych klas i przekazują do koordynatora Dyktanda Szkolnego

         Prace klas 4-6 SP oraz 2-3 gimnazjum sprawdzają poloniści poszczególnych klas i przekazują koordynatorowi

         W wyniku konkursu zostają wyłonieni Szkolni Mistrzowie Ortografii w kategoriach:

a)      Mistrz Ortografii Junior(klasy1-3 SP)

b)      Mistrz Ortografii Szkoły Podstawowej (4-7)

c)       Gimnazjalny Mistrz Ortografii (2-3)

Laureaci zostaną nagrodzeni w Dniu Wyróżnień.

Oprac. koordynator Szkolnego Dyktanda 2017 Olga Swirog

Dzień Patrona Szkoły - plan

Święto Patrona Szkoły (26.10.2017 czwartek)  - plan dnia

 

8.45  - uczniowie klas od czwartej do siódmej oraz gimnazjaliści spotykają się z opiekunami przed kościołem św. Katarzyny w Goleniowie

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej po spotkaniu z nauczycielami w szkole przejdądo kościoła.

 9.00- 10.00 Msza Święta

Po Mszy Świętej klasy starsze od V do III G przejdą do auli szkolnej.

10.30- 11.30 przedstawienie teatralne „Pchła Szachrajka'' w wykonaniu Teatru Rozmaitości

'' Gwitajcie'' ze Szczecina

Po przedstawieniu uczniowie udadzą się do domu. Uczniowie dojeżdżający będą oczekiwać na odwóz w świetlicy szkolnej.

Klasy młodsze po Mszy Świętej udadzą się do klas, gdzie pod opieką wychowawców będą oczekiwać na przedstawienie teatralne.

11.50 oddział „0” oraz klasy od I do IV zejdą do auli szkolnej na przedstawienie teatralne                'Pchła Szachrajka'' w wykonaniu Teatru Rozmaitości ''Gwitajcie'' ze Szczecina, które będzie trwać do 12.50.

Po przedstawieniu uczniowie idą do domu lub na świetlicę szkolną.

Odjazd autobusu do Budzieszewic – 13.15

Opieka w świetlicy szkolnej w czasie trwania Mszy Świętej: Pocętek - Drozd oraz A. Buczma

Opieka nad poszczególnymi klasami:

I a I. Karasiak, J. Makowska

I b J. Owczarek, A Kamińska

II a A. Otrząsek

II b R. Jarmuł

III a B. Nawrocka

III b K.Szymczak

III c E. Jakubowska

IV a M. Osińska

IV b A. Kowalczyk

IV c  K. Wojda

V a  M. Bielczuk

V b O. Swirog

VI a M. Jurczak

VI b K. Bolechowska, Jacewicz

VII a J. Cudziło

VII b A. Mańkowska

II a G. A. Smoter

II b G.P. Cudziło

III a G.R. Podstawczuk

III b G. S. Gerwatowska

Insta.Ling dla Szkół

IX Edycja Programu Insta.Ling dla Szkół

(skuteczna nauka słówek - język niemiecki)

Klasy drugie oraz trzecie Gimnazjum Nr 4 w Goleniowie oraz klasy 7 Szkoły Podstawowej Nr 8 w Goleniowie przystąpiły do IX Edycji Programu Insta.Ling. Od poprzedniej edycji bierze w nim udział ponad 3000 nauczycieliz całej Polski, a regularnie korzysta 80000 uczniów.

Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół?

Insta.Ling to strona WWW do skutecznej nauki słówek. Obecnie Insta.Ling będzie wspierał naukę w naszej szkole języka niemieckiego. Program Insta.Ling dla Szkół daje nauczycielowi, uczniom i rodzicom bezpłatny dostęp do Insta.Ling w ramach programu szkolnego. Dodatkowo nauczyciel dostaje bieżące wsparcie we wdrożeniu i używaniu systemu od zespołu Insta.Ling.

Czym jest Insta.Ling, a czym nie jest?

 Insta.Ling jest:

 • systemem do nauki nowych słówek • systemem do utrwalania słówek • systemem do kontroli systematyczności pracy ucznia • systemem do śledzenia postępów ucznia

Insta.Ling nie jest:

 • nie jest pełnym systemem do nauki języka • nie zastępuje nauczyciela • nie jest narzędziem do przeprowadzania klasówek • nie jest narzędziem do powtarzania słownictwa przed klasówką

Co daje Insta.Ling nauczycielowi?

 Od początku wdrażania Insta.Ling pozwala nauczycielowi na obiektywną ocenę systematyczności pracy ucznia w domu. Nauczyciel ma dostęp do raportu systematyczności, który pokazuje którego dnia dany uczeń pracował. Kolejne korzyści to poprawa poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie pewności siebie uczniów posługujących się obcym językiem. Po realizacji pełnego wdrożenia Insta.Ling umożliwia nauczycielowi realizację większej ilości materiału na lekcjach, gdyż słownictwo nie musi być wprowadzane na lekcjach. Nie ma też potrzeby robienia kartkówek ze słownictwa, gdyż tą część na bieżąco ocenia Insta.Ling. Nauczyciel może skupić się na nauczaniu gramatyki, konwersacjach i złożonych koncepcjach używania języka w komunikacji, gdzie wsparcie nauczyciela jest istotne. W nauce pamięciowej słówek nauczyciela wyręcza Insta.Ling.

Jak wygląda codzienna praca z Insta.Ling od strony ucznia?

Uczeń codziennie loguje się do Insta.Ling za pomocą loginu i hasła przekazanego przez nauczyciela i wykonuje powtórkę około 20 - 30 słówek, co średnio zajmuje od 2 do 10 minut. Po każdej wykonanej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy.

Pracę z Insta.Ling zaczęliśmy 16 października 2017. ( https://instaling.pl)

Niezwykła lekcja historii

Zajęcia z Aktywnych Form Turystyki z żywą lekcją historii w tle

 

W sobotę 14 października uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć AFT wzięli udział w pracach wykopaliskowych polegających na odkopywaniu starych, poniemieckich bunkrów z czasów II wojny światowej. Prace nadzorowane były  przez Goleniowskie Stowarzyszenie Eksploracji Historyczne „Biały Grosz”. Prezes stowarzyszenia, pan Wojciech Janda, opowiedział uczniom historie bunkrów oraz okolicznych ziem, urozmaicając opowieść przedwojennymi zdjęciami. Następnie ruszyły prace. Uczniowie wykazali się wielkim zagazowaniem. Udało im się odkopać sporą część dwóch bunkrów. W trakcie wykopalisk wydobyto spod ziemi fragmenty metalowych sztab wzmacniających drzwi do bunkra, monetę z 1944 roku oraz scyzoryk, który zachował się w wyjątkowo dobrym stanie. Każde znalezisko wywoływało kolejną falę emocji. Uczniowie mieli także okazję popracować z wykrywaczem metalu. Członkowie stowarzyszenia „Biały Grosz” czuwali nad pracami  i chętnie odpowiadali na pytania. Atmosferę wykopalisk podgrzała wizyta telewizji regionalnej, która przeprowadzał rozmowy z podekscytowanymi uczniami. Na koniec, po ciężkiej pracy,  nastąpił odpoczynek przy ognisku i pieczeniu kiełbasek. Dziękujemy panu Wojciechowi Jandzie i całej ekipie za możliwość wzięcia udziału w tej żywej lekcji historii. W planach są już następne  prace, tym razem przy odkopywaniu zapomnianych nagrobków sprzed wojny.

b_200_150_16777215_00_images_2017-2018_wykopaliska_image1.jpeg   b_200_150_16777215_00_images_2017-2018_wykopaliska_image2.jpeg   b_200_150_16777215_00_images_2017-2018_wykopaliska_image5.jpeg

 

Reportaż w telewizji - tutaj

DEN w naszej szkole

W czwartek, 12 października 2017 roku w naszej szkole świętowaliśmy przypadający na 14 października  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ.

Przedstawienie pt. "Nauczyciel" w sposób humorystyczny przygotowali najmłodsi uczniowie z klasy I b pod kierunkiem p. Justyny Owczarek oraz podopieczni p. Elżbiety Chadaś z oddziału przedszkolnego.

 Mali artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę, dodatkowo wręczając nauczycielom drobne upominki.

Uroczystą akademię zakończył występ Natalii Gronickiej i Piotra Duszczaka z klasy III a.

Zapraszamy do galerii zdjęć.