Zast. na 15 II (czw) - zmienione

 

CZWARTEK

I A

I B

II B

III A

IV A

IV B

VI A

VI B

VII A

VII B

CZWARTEK

II  A  G4

II B  G4

III A   G4

1.

8.15 - 9.00

7  EW ZK - Sobańska

13 Rel

15 ZR

24 EW - Kamińska

13 JP - P.Cudziło

11 JA

22 H - odwołana

21 JH (od 8:00)

aula WF dz. - odwołany

aula WF dziewcząt odwołany / WF chł. - Miodek

8.00 - 8.45

1 JH - odwołany

5 M

6 JN

2.

9.05 - 9.50

11 EW - Sobańska

13 Zabawy mat.

15 EW

24 EW - Kamińska

ST Rel

26 JP - Mańkowska

22 M

21 P

aula WF dz. - odwołany

aula WF dziewcząt odwołany / WF chł. - Miodek

8.50 - 9.35

1 JN

5 JH - Szymczak

6 GW

3.

10.00 - 10.45

11 EW - Sobańska

13 JA - Makowska (cała klasa)

15 EW

ST/3 JA

24 JP - Podstawczuk

22 M

aula WF - Mańkowska

aula WF - Mańkowska

26 JN

21 JP

9.45 - 10.30

1 H - Spór (Rel.)

5 M

6 JH

4.

10.55 - 11.40

11 EW - Sobańska

13 EW

15 Rel

12 EW - Jarmuł

24 JH - Jurczak (JA)

22 M

aula WF - Mańkowska

aula WF - Mańkowska

26 H - P.Cudziło

21 JN

10.40 - 11.25

1 CH

5 JP

6 G

5.

11.50 - 12.35

11 JH

13 EW

15 JH - odwołany / świetlica

7 EW ZK - P.Cudziło

12 M

14 JP - Mańkowska

24 JA

22 M

26 CH

21 H - Smoter (JN)

11.35 - 12.20

1 JP

5 Rel

6 JP

6.

12.50 - 13.35

O

13 ZW / O

12 ZKK / O

O

26 M

23  P

4  GW

22 Rel

7  INF

21 B

12.30 - 13.15

1 JP

5 JN

6 H - tu WDŻ

7.

13.45 - 14.30

 

 

 

 

 

 

 

22 JP

26  M

21 Rel

13.30 - 14.15

 

5 JN

6 WDŻ - o 12:30

8.

14.40 - 15.25

 

 

 

 

 

 

 

 

26  Rel

 

14.25 -15.10

 

 

 

 

Nieobecni:

                           
 

Jacewicz

                           
 

Karasiak

                           
 

Nawrocka

                           
 

Milewska

                           
 

Osińska

                           
 

J.Cudziło