Rodzice mogą być wprowadzani w błąd

Szanowni Państwo

   Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Goleniowie uprzejmie informuje, że zgodnie z  dotychczas obowiązującą (od 7 września 1991 r.) Ustawą o systemie oświaty oraz w myśl nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe – nie funkcjonuje termin „ścisła rejonizacja”. Informowanie przez pracowników samorządowych szkół prawnych opiekunów dziecka zobowiązanego realizować od 1 wrzenia 2017 r. obowiązek szkolny czy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w jakoby jedynej wyznaczonej przez organ prowadzący placówce (rejonie) jest nieuprawnione i dodatkowo wprowadzające obywateli w błąd. Tak zwana rejonizacja spełnia jedynie funkcję nadzoru państwa polskiego nad realizacją tego obowiązku przez dzieci zameldowane (zamieszkałe) w obwodzie danej szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zapisać dziecko do dowolnej szkoły nieobwodowej w przypadku posiadania przez nią wolnych miejsc, zapisać pod tym samym warunkiem także w innej gminie. Prawo umożliwia realizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego także w szkołach nieobwodowych – niepublicznych i publicznych, w tym w naszej – nieodpłatnej, publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, zapewniającej jednozmianowy plan lekcji, wysokie wyniki nauczania oraz ciepły klimat małej szkoły.

 b_200_150_16777215_00_images_2016-2017_na_glowna_IMGP9414.JPG   b_200_150_16777215_00_images_2016-2017_na_glowna_IMGP7076.JPG   b_200_150_16777215_00_images_2016-2017_na_glowna_IMGP5451.JPG

Z uwagi na docierające do nas informacje, że Rodzice dzieci zamieszkałych w Gminie Goleniów otrzymują sformalizowane pisma mogące świadczyć o wzywaniu do zapisania dziecka do jedynej możliwej i wskazanej, rejonowej szkoły podstawowej, uprzejmie informuję, że takie zachowania są przekroczeniem kompetencji i prawnie wątpliwe.

Obecnie Rodzice mają prawo wyboru szkoły najlepszej dla Ich dziecka!

Z wyrazami szacunku – dyr. Remigiusz Podstawczuk