Liceum dla gimnazjalistów i szóstoklasistów

Szanowni Państwo.

     Zarząd Zespołu Szkół Prywatnych „Szkolna 13 w Goleniowie, Spółka z o.o. prowadzący publiczną Szkołę Podstawową Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda  w Goleniowie w związku z artykułem 117 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (DZ. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60) uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 120 ust. 1 tejże ustawy w terminie do 30 czerwca  2017 r. przełoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie na prowadzenie szkoły :

1.      Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioklasowej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2.      Projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioklasowej szkoły podstawowejoraz projekt statutu tej szkoły, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo oświatowe;

3.      Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkól publicznych.

 

Z dniem 1 września 2017 r.  Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda  w Goleniowie stanie się publiczną szkołą ośmioklasową, a wszyscy uczniowie z mocy ustawy będą mogli kontynuować w niej naukę do ukończenia ósmej klasy.

 

     Ponadto informujemy, że w dniu 23 stycznia 2017 r. miało miejsce spotkanie rodziców uczniów gimnazjum z dyrektorem szkoły, podczas którego wyrazili oni akces kontynuowania nauki przez ich dzieci w liceum utworzonym w wyniku przekształcenia Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.  Zarząd Zespołu Szkół Prywatnych „Szkolna 13 w Goleniowie, Spółka z o.o. prowadzący publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie w związku z artykułem 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (DZ. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60) uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 129 ust. 3, pkt 1 i 5 tejże ustawy podjął zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2018 r. prowadzonego gimnazjum w trzyletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym oraz z dniem 1 września 2019 r. – w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe.

b_200_150_16777215_00_images_2016-2017_lo_imgp6909.jpg   b_200_150_16777215_00_images_2016-2017_lo_imgp6958.jpg   b_200_150_16777215_00_images_2016-2017_lo_imgp6954.jpg

Na podstawie art. 139 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 139 ust. 2 pkt 1 i 2 w terminie do dnia31 stycznia 2018 r. zostanie złożony zgodnie z art. 139 ust. 3 i 4 wniosek o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który wydał to zezwolenie – w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1 oraz w terminie do dnia  31 stycznia 2019 r. w przypadku, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 5 tejże ustawy.

 Przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące umożliwi kontynuowanie nauki przy ul. Szkolnej 13 od 1 września 2018 r. obecnym uczniom klas drugich, a od 1 września 2019 r. – obecnym uczniom klas pierwszych gimnazjum oraz klas szóstych szkoły podstawowej. którzy ukończą ósmą klasę.

b_200_150_16777215_00_images_2016-2017_lo_imgp7374.jpg   b_200_150_16777215_00_images_2016-2017_lo_imgp7381.jpg

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 6 marca 2017 r. o godz. 17:00.